China ~ 中国

Beijing

Traveling Period: October 2017 – March 2018

Tour Program  T/C  Download
5D4N Beijing (S.I.C)  GA – CBA   | 
8D7N Beijing / Tianjin / Chengde (S.I.C)  GA – CBB   | 
General Information  -  

Traveling Period: April 2018 – July 2018

Tour Program  T/C  Download
5D4N Beijing (S.I.C)  GA – CBA    | 
8D7N Beijing / Tianjin / Chengde (S.I.C)  GA – CBB    | 
General Information  -  

 Shanghai

Traveling Period: September 2017 – March 2018

Tour Program  T/C Download 
5D4N Shanghai / Suzhou / Wuxi / Hangzhou / Wuzhen (PRIVATE) GA – CSH    | 
7D6N Shanghai / Hangzhou / Wuxi / Nanjing / Suzhou (SIC)  GA – CSG   | 
General Information  -   

Traveling Period: April 2018 – September 2018

Tour Program  T/C Download 
5D4N Shanghai / Suzhou /Wuxi / Hangzhou / Wuzhen (PRIVATE) GA – CSH    | 
7D6N Shangjai / Hangzhou / Wuxi / Nanjing / Suzhou (SIC)  GA – CSG    | 
General Information  -  

 Guilin

Traveling Period: October 2017 – March 2018

Tour Program  T/C  Download
5D4N Guilin / Lipu / Yangshuo (PRIVATE)  GA – CGW    |
6D5N Guilin / Lipu / Yangshuo / Longsheng (PRIVATE)  GA – CGA    |
7D6N Guilin / Lipu / Yangshuo / Longsheng (PRIVATE)  GA – CGB    |
General Information  -  

Traveling Period: April 2018 – December 2018

Tour Program T/C Download
5D4N Guilin / Lipu / Yangshuo (PRIVATE)  GA – CGW     |
6D5N Guilin / Lipu / Yangshuo / Longsheng (PRIVATE)  GA – CGA     |
7D6N Guilin / Lipu / Yangshuo / Longsheng (PRIVATE)  GA – CGB     |
General Information  -  

 Kunming

Traveling Period: January 2018 – Jun 2018

Tour Program   T/C  Download
5D4N Kunming / Jiuxiang / Shilin (PRIVATE)  GA – CKG   |
6D5N Kunming / Dali / Lijiang (1 Way Domestic Flight) (PRIVATE)  GA – CKH   |
8D7N Kunming / Dali / Lijiang (1 Way Domestic Flight) (PPRIVATE)  GA – CKI   |
8D7N Kunming / Dali / Lijiang (Coach) (PRIVATE)  GA – CKJ   |
8D7N Kunming / Dali / Lijiang / Shangrilla (Zhongdian) (1 Way Domestics Flight) (PRIVATE)  GA – CKK   |
General Information  -  

 Nanning

Traveling Period: October 2017 – March 2018

Tour Program T/C   Download
5D4N Nanning / Bama (PRIVATE)  GA – CNA   
General Information   -  

Traveling Period: April 2018 – December 2018

Tour Program T/C Download
5D4N Nanning / Bama (PRIVATE) GA – CNA  
General Information -

Shantou / Xiamen

Traveling Period : January 2018 – December 2018

Tour Program   T/C  Download
4D3N Xiamen (S.I.C)  GA – CWB   
6D5N Xiamen / Mt Wuji (PRIVATE)  GA – CWC   
6D5N Shantou / Chaozhou / Hua’an Tulou / Xiamen  GA – CWD   
General Information  -  

 Xian

Traveling Period: October 2017 – February 2018

Tour Program  T/C  Download
5D3N Xi’an / Terracotta Army (Full Board) (PRIVATE)  GA – CXA   
5D3N Xi’an / Terracotta Army / Hua Shan (Full Board) (PRIVATE)  GA – CXB   
5D3N Xi’an / Terracotta Army / Hua Shan (PRIVATE)  GA – CXC   
5D3N Xi’an / Terracotta Army (PRIVATE)  GA – CXD   
7D5N Xi’an / Terracotta Army / Hua Shan (PRIVATE) GA – CXE    
General Information  

Traveling Period: March 2018 – September 2018

Tour Program  T/C Download
5D3N Xi’an / Terracotta Army (Full Board) (PRIVATE)  GA – CXA    
5D3N Xi’an / Terracotta / Hua Shan (Full Board) (PRIVATE) GA – CXB     
5D3N Xi’an / Terracotta Army / Hua Shan (PRIVATE)  GA – CXC    
5D4N Xi’an / Terracotta Army (PRIVATE)  GA – CXD    
7D5N Xi’an / Terracotta Army / Hua Shan (PRIVATE)  GA – CXE    
General Information  -  

Note: S.I.C. = Seat In Coach / Private = Private Tour